Verksamhetssamtal

Verksamhetssamtal – Värdera och reflektera

Det är lätt att hamna i samma hjulspår och inte se vad som behöver ändras och hur. Genom att agera oberoende bollplank hjälper vi er att reflektera och se saker i ett annat ljus. Syftet i verksamhetssamtal är inte att hitta fel utan se vad som kan göras bättre. 

shutterstock_109634726

Målet med samtalen är att:

  • Stanna upp och reflektera över organisationen
  • Identifiera lämpliga förbättringsområden

Verksamhetssamtalen genomförs med fokus på:

  • Ledarskap och delaktighet
  • Information och kommunikation
  • Trivsel och arbetsmiljö
  • Förbättringsområden att arbeta med framöver

Samtalen sker med fördel på Enklare Projekts kontor i Torslanda för att ge en möjlighet till den anställde att känna att man kan prata fritt och framför allt sitta i en annan miljö än vid den dagliga kontorsplatsen.

Om ni önskar sitta närmare er arbetsplats föreslås att ni ordnar samtalsrum som inte är i anslutning till ert kontor utan gärna i annan del av fastigheten där inga arbetskamrater passerar.

Fokus på samtalen är individuell utveckling och det sker under sekretess. Inget av det som sägs förs vidare till andra i organisationen inte heller till beställaren av konsulttjänsten.

 

”Det krävs bara en person för att förbättra ditt liv, gissa vem?

© Enklare Verksamhet. All Rights Reserved. Design by We Create Web Designs