Stig in i framtiden – En värdemätare för företaget

Föreläsning med workshop

Du driver ett företag sedan många år tillbaka. Ni har duktiga medarbetare, bra lokal och modern utrustning, men något säger dig att ni kan få ut mer av verksamheten.
– Har vi blivit hemmablinda eller har vi helt enkelt blivit för bekväma?

shutterstock_116907178

Målet är att:

• Stanna upp och reflektera över verksamheten
• Identifiera lämpliga förbättringsområden

Värdemätaren på företaget baseras på Enklare Verksamhets värdegrunder
• Engagerat ledarskap
• Långsiktighet
• Faktabaserade beslut
• Kompetensutveckling
• Allas delaktighet
• Lära av andra
• Ständiga förbättringar
• Förebyggande åtgärder
• Snabbare reaktioner
• Samhällsansvar

Övningen kan med fördel kombineras med individuella verksamhetssamtal med ledningsgruppens medlemmar för att skapa ytterligare förståelse för värdemätaren samt identifiering av lämpliga förbättringsområden och åtgärder.

Lokal: Hos kund eller i våra lokaler i Torslanda

© Enklare Verksamhet. All Rights Reserved. Design by We Create Web Designs